Toimialat

 • Teollisuuden prosessisähkö- ja automaatiosuunnittelu
  • Dokumenttien laadinta sovittujen standardien ja ohjeiden mukaisesti nykyaikaisilla työvälineillä
 • Automaatio-ohjelmointi
  • Logiikkaohjelmien teko, väylien ja kenttälaitteiden konfigurointi
  • PC-valvomojen ja käyttöpaneelien toteutus
 • Asennusvalvonta
  • Sähkö- ja automaatioasennusten valvonta asennuskohteissa
  • Aikataulujen seuranta ja työvaiheiden raportointi
  • Muutostöiden dokumentointi
 • Käyttöönotto
  • Koekäytöt ja viritykset
  • Pöytäkirjojen ja loppudokumenttien laatiminen
 • Käyttökoulutus
  • Käyttö- ja kunnossapitohenkilökunnan koulutus
  • Sähkötyöturvallisuuskoulutus