Käyttöönotot

Meillä on pitkä ja monipuolinen kokemus teollisuuden asennusvalvonnasta, käyttöönotoista ja käyttökoulutuksista.

Asennusvalvontaan kuuluu paitsi sähkö- ja automaatioasennusten valvonta asennuskohteissa, myös aikataulus, työvaiheiden raportointi ja muutostöiden dokumentointi.

Käyttöönotoissa keskiössä ovat koekäytöt ja viritykset sekä pöytäkirjojen ja loppudokumenttien laatiminen.

Käyttökoulutukseen kuuluu käyttö- ja kunnossapitohenkilökunnan koulutus sekä sähkötyöturvallisuuskoulutus.